Polymer infrared proximity sensor array

En Chen Chen*, Cheng Yang Shih, Ming Zhi Dai, Han Cheng Yeh, Yu Chiang Chao, Hsin-Fei Meng, Hsiao-Wen Zan, Wei Ren Liu, Yi Chen Chiu, Yao Tsung Yeh, Chien Jen Sun, Sheng Fu Horng, Chain-Shu Hsu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle

15 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Polymer infrared proximity sensor array'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science