Polarization ratio enhancement of a-plane GaN light emitting diodes by asymmetric two-dimensional photonic crystals

Yen Chou, Hsiang Wei Li, Yu Feng Yin, Yu Ting Wang, Yen Chen Lin, Da Wei Lin, Yuh Renn Wu, Hao-Chung Kuo, Jian Jang Huang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Polarization ratio enhancement of a-plane GaN light emitting diodes by asymmetric two-dimensional photonic crystals'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy