Mn-doping induced ferromagnetism and enhanced superconductivity in Bi4-xMnx O4 S3 (0.075≤x≤0.15)

Zhenjie Feng, Xunqing Yin, Yiming Cao, Xianglian Peng, Tian Gao, Chuan Yu, Jingzhe Chen, Baojuan Kang, Bo Lu, Juan Guo, Qing Li, Wei Shiuan Tseng, Zhongquan Ma, Chao Jing, Shixun Cao, Jincang Zhang, N. C. Yeh*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Mn-doping induced ferromagnetism and enhanced superconductivity in Bi4-xMnx O4 S3 (0.075≤x≤0.15)'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy