MiRTarBase update 2018: A resource for experimentally validated microRNA-target interactions

Chih Hung Chou, Sirjana Shrestha, Chi Dung Yang, Nai Wen Chang, Yu Ling Lin, Kuang-Wen Liao, Wei Chi Huang, Ting Hsuan Sun, Siang Jyun Tu, Wei Hsiang Lee, Men Yee Chiew, Chun San Tai, Ting Yen Wei, Tzi Ren Tsai, Hsin Tzu Huang, Chung Yu Wang, Hsin Yi Wu, Shu Yi Ho, Pin Rong Chen, Cheng Hsun ChuangPei Jung Hsieh, Yi Shin Wu, Wen-Liang Chen, Meng Ju Li, Yu Chun Wu, Xin Yi Huang, Fung Ling Ng, Waradee Buddhakosai, Pei Chun Huang, Kuan Chun Lan, Chia Yen Huang, Shun Long Weng, Yeong Nan Cheng, Chao Liang, Wen Lian Hsu, Hsien Da Huang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

835 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'MiRTarBase update 2018: A resource for experimentally validated microRNA-target interactions'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences