MicroRNA-122 regulates liver metabolism and hepatocyte differentiation

Ann Ping Tsou, Wei-Chih Tsai, Sheng-Da Hsu, Chu-Sui Hsu, Ming-Sh Hsiao, Shu-Jen Chen, Ming-Shi Hsiao, Hsien-Da Huang

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalCancer Research
Volume71
DOIs
StatePublished - 15 Apr 2011

Cite this

Tsou, A. P., Tsai, W-C., Hsu, S-D., Hsu, C-S., Hsiao, M-S., Chen, S-J., Hsiao, M-S., & Huang, H-D. (2011). MicroRNA-122 regulates liver metabolism and hepatocyte differentiation. Cancer Research, 71. https://doi.org/10.1158/1538-7445.AM2011-4705