Impact of the surface recombination on InGaN/GaN-based blue micro-light emitting diodes

Jianquan Kou, Chih Chiang Shen, Hua Shao, Jiamang Che, Xu Hou, Chunshuang Chu, Kangkai Tian, Yonghui Zhang, Zi Hui Zhang, Hao-Chung Kuo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Impact of the surface recombination on InGaN/GaN-based blue micro-light emitting diodes'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy