Breakthrough to non-vacuum deposition of single-crystal, ultra-thin, homogeneous nanoparticle layers: A better alternative to chemical bath deposition and atomic layer deposition

Yu Kuang Liao, Yung Tsung Liu, Dan Hua Hsieh, Tien Lin Shen, Ming Yang Hsieh, An Jye Tzou, Shih Chen Chen, Yu Lin Tsai, Wei Sheng Lin, Sheng Wen Chan, Yen Ping Shen, Shun-Jen Cheng, Chyong Hua Chen, Kaung-Hsiung Wu, Hao Ming Chen, Shou Yi Kuo, Martin D.B. Charlton*, Tung Po Hsieh, Hao-Chung Kuo

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Breakthrough to non-vacuum deposition of single-crystal, ultra-thin, homogeneous nanoparticle layers: A better alternative to chemical bath deposition and atomic layer deposition'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science