ACE/ACE2 ratio and MMP-9 activity as potential biomarkers in tuberculous pleural effusions.

Wen Yeh Hsieh*, Tang Ching Kuan, Kun Shan Cheng, Yan Chiou Liao, Mu Yuan Chen, Pei Heng Lin, Yuan Chang Hsu, Chen Yi Huang, Wei Hua Hsu, Sheng Yao Yu, Chih-Sheng Lin

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'ACE/ACE2 ratio and MMP-9 activity as potential biomarkers in tuberculous pleural effusions.'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences