A genome-wide association study links small-vessel ischemic stroke to autophagy

Tsong Hai Lee, Tai-Ming Ko, Chien Hsiun Chen, Yeu Jhy Chang, Liang Suei Lu, Chien Hung Chang, Kuo Lun Huang, Ting Yu Chang, Jiann Der Lee, Ku Chou Chang, Jen Tsung Yang, Ming Shien Wen, Chao Yung Wang, Ying Ting Chen, Tsai Chuan Chen, Shu Yu Chou, Ming Ta Michael Lee, Yuan Tsong Chen*, Jer Yuarn Wu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticle

7 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'A genome-wide association study links small-vessel ischemic stroke to autophagy'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences